Det er ikke kun i privaten, der er penge at spare, når man skal overveje, hvilket varmeløsning, der vil være den helt rigtig at får installeret. Dette gør sig især gældende hos det offentlige, hvor der rådes og mange tusinde kvardratmeters beygninger i Danmark.

Mange normale husstande vil kunne spare omkring 5.000 kr. om året, hvis de skifter til en mere energirigtig varmeløgning. Hvis vi antager, at et normalhus er omkring 150 kvadratmeter, er fleres store hospital over 10 gange størrelsen, og her vil besparelsen ligeledes være mange gange større.

Det er selvfølgelig ikke kun hospitalerne, men alle offentlige bygninger som f.eks. skoler, plejehjem, hospitaler, kommunebygninger etc.

Hvad er så den rigtig varmeløsning?

Der findes mange fornuftige varmeløsninger, som man kan benytte sig af. Det kommer meget an på ens boligsituation samt økonomi, hvilken varmeløsninger der vil være fordelagtigt.

Vi skal have flere og flere væk fra de gamle olie- og gasfyre, da det er her, der er de største besparelser at hente. Både hvis vi kigger på økonomien og miljøet.

Af naturrigtige varmeløsninger kan bl.a. nævnes jordvarmeanlæg, luft-til-vand-varmepumpe og pillefyr.

Skift nu!

Der er rigtig mange der tøver med at skifte, og som venter rigtig længe. Det er der dog ingen grund til, da besparelsen vil være så stor, at anlægget betaler sig selv hjem efter en kort årrække. Derefter er der en stor decideret økonomisk besparelse hver år samtidig med, at man hjælper miljøet.

Vi hører konstant, at der er brug for mere energirigtig løsninger, og her hjælper det selvfølgelig også, hvis private gør det, men en kæmpe besparelse kunne komme, hvis det offentlige valgte at indføre mere energirigtig varmeløsninger.

Nu skal det heller ikke lyde, at det offentlig ikke gør noget for energien, da der bl.a. kan nævnes Hvidovre Hospital, der har opsat kæmpe solcelleanlæg på 6.000 kvadratmeter, der skal spare omkring 1 million kroner om året på elregningen. Renovering af taget samt installation har kostet 20 millioner kroner, hvilket betyder, at det er betalt tilbage om 20 år.

Kilde: http://ing.dk/artikel/hospital-opsaetter-kaempe-solcelleanlaeg-paa-6000-kvadratmeter-168439

Comments are closed.

Post Navigation