Når en person bliver alvorligt syg, hvad enten det er en fysisk eller psykisk sygdom, er der altid stort fokus på den syge person. Men i mange tilfælde er det også rigtig hårdt for de pårørende, som også skal være midt i sygdommen i en lang periode. Især med psykiske sygdomme kan det være, at de pårørende skal leve med sygdommen resten af livet. Derfor er det vigtigt, at lægerne også har fokus på de pårørende. Eksempelvis tilbyder Kildehøj Privathospital kurser til pårørende til folk med spiseforstyrrelser, som handler om, hvordan de skal klare denne udfordring. 

De pårørende er vigtige!

Især ved psykiske sygdomme er det vigtigt for den syge person, at de har et stærkt netværk omkring sig, som kan hjælpe med at få den syge på benene igen. Eksempelvis er det vigtigt for en person med spiseforstyrrelser, at de har nogle stærke og stabile mennesker omkring sig, som kan hjælpe dem til at blive raske igen. Derfor er det også vigtigt at huske på, hvordan de pårørende har det, da de nødvendigvis må være stærke og have det godt for at kunne hjælpe den syge.

De pårørende glemmes!

Men ofte bliver de pårørende glemt i processen med at få den syge person rask. Dette er dog ikke godt nok, da de pårørende netop er en vital del af denne helbreddelses proces. Det er ekstremt hårdt for familien at se en af deres kære være syg, især når det er en psykisk sygdom eller en livstruende sygdom. Dette er ikke noget, som mange mennesker kan finde ud af at håndtere alene – det er ikke noget, som nogen bør håndtere alene. Derfor er det vigtigt, at der også bliver sat fokus på de pårørende, og at de bliver givet værktøjer til at kunne håndtere den smerte, det er at se en af sine kære i en så hård situation. Ved at blive givet disse værktøjer, vil det hjælpe de pårørende til at være stærkere, både for dem selv, men også for den syge person, hvilket vil hjælpe helbreddelses processen. Derfor er det vigtigt, at de pårørende ikke glemmes.

Fælles process

Det er en fælles process at nå i mål, hvis man eksempelvis har at gøre med en spiseforstyrrelse eller en anden psykisk sygdom. Derfor er det også vigtigt, at der bliver lagt et holistisk blik på behandlingen, for ved kun at kigge på patienten, glemmer man en stor del af behandlingen. Det er vigtigt, at de pårørende også kommer i fokus!.

Comments are closed.

Post Navigation